På våre hyttepunkter kan du levere glass-/metallemballasje og restavfall.
Innkaståpningen i containerne er begrenset, for her kaster du kun det daglige avfallet som får plass i en bærepose.
Alle som betaler for hytterenovasjon, kan fritt bruke våre gjenvinningsstasjoner for annet avfall. Her kan du levere avfall som ikke inngår i restavfall, slik som farlig avfall, elektrisk/elektronisk avfall, møbler, hvitevarer o.l.

Hytterenovasjon gjelder for Melhus kommune, og er plassert på følgende steder:

 • Øysand: Gamle Kongeveg
 • Rødde: Ved innkjøring til Rødde folkehøyskole
 • Aundalen: Ved Vollmarka
 • Kvål: Bennavegen, Trehjørningen skistadion
 • Ler: P-plass ved Coop
 • Fremo: P-plass ved Fremo leir
 • Lundadalen: Innenfor bom på Lundadalsvegen
 • Lundamo: På Esso Lundamo
 • Gylland: Ved avkjøringen fra E6 til Gylland
 • Skoldadalsvegen: På parkeringsplassen ved krysset til Sandholdtvegen
 • Gåsbakken: Ved Coop
 • Korsvegen: Ved Coop
Tilbake

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex
eller UFFs
innsamlingsboks
.                          


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.