La matavfallet bli til matjord.
Store mengder av husholdningsavfallet vårt består av matrester. Dette er en ressurs som ikke behøver å ende som restavfall, men heller komposteres og bli til jord.
Vi hjelper deg i gang med gratis varmkomposteringskurs. Kursholder, Solvor Leistad har mange års erfaring med kompostering og som kursholder.
For mer informasjon om kursholder, besøk hennes hjemmeside Bakklandet Allsidige Selskap.
 
Tid og sted:
Tirsdag 7. mai kl 18.00-20.00 i Envinas kontorlokaler, Hofstadvegen 98 på Melhus
Onsdag 8. mai kl 18.00-20.00 på Støren, rådhuset
Påmelding til post@envina.no eller telefon 72 85 35 60, senest fredag 3. mai

Alle som gjennomfører kurset kan inngå en avtale med oss om kompostering. Kompostbingen som skal benyttes må være godkjent. Binge kan bygges selv eller du kan kjøpe ferdig Svanemerket "Kompostbjørn" fra oss.
Igangsetting av hjemmekompostering gir rett til fradrag på renovasjonsgebyret, se prislisten.
For detaljert informasjon om betingelser, se Avtale om hjemmekompostering nedenfor.

Avtale om hjemmekompostering
Tilbake

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.