Det vil i løpet av høsten 2019 bli utplassert containere for restavfall og glass- og metallemballasje. Hytteeiere som omfattes av ordningen kan fritt benytte alle containere.

Gebyr for hytterenovasjon vil bli fakturert fra og med 4. kvartal 2019. Årsgebyret for «Normalt fritidsabonnement» er per 2019 kr 757,- d.v.s. kr 189,35/kvartal.

På våre hyttepunkter kan du levere glass- og metallemballasje samt restavfall.
Innkaståpningen i containerne er begrenset, for her kaster du kun det daglige avfallet som får plass i en bærepose.
Alle som betaler for hytterenovasjon, kan fritt bruke våre gjenvinningsstasjoner for annet avfall. Her kan du levere avfall som ikke inngår i restavfall, slik som farlig avfall, elektrisk/elektronisk avfall, møbler, hvitevarer o.l.
Tilbake

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.