Gjenbruk

Mye av det som kastes på gjenvinningsstasjonen er flotte ting som kunne kommet til nytte hos andre. Kontakt vår bruktbutikk i Melhus for avtale om gratis levering av ting som kan få nytt liv hos nye eiere. Klikk her for kontaktinformasjon om BruktButikkene.

Prissystemet på gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene har to viktige oppgaver. Det skal være enkelt å levere avfall og det skal gjøres på en måte som påfører naturen minst mulig skade. Mye avfall inneholder farlige stoffer som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte. I tillegg kan mye av avfallet brukes om igjen som råstoff i nye produkter. Avfallet må derfor sorteres med tanke på hva som skal skje med det etterpå.

Prissystemet er lagt opp slik at det lønner seg å sortere ut gjenvinnbart avfall og farlig avfall. Det kan være lurt å sortere avfallet litt på forhånd, da blir det mye enklere når avfallet skal leveres. Gjenvinningsstasjonene er godt skiltet, slik at det er lett å finne ut hva som skal kastes hvor. I tillegg er betjeningen behjelplig med veiledning og gode råd. Gjenvinningsstasjonene kan brukes både av private og av mindre næringslivsbedrifter, men på grunn av forskjellig lovgivning er prisene forskjellige.

Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no