Renovasjonsselskapet ENVINA IKS er...

... et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Melhus og Midtre Gauldal.

Envina IKS ble etablert i 2004 for å ivareta eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldals renovasjonsoppgaver. Fra og med 1.1.2018 har Klæbu kommune gått ut av samarbeidet i forbindelse med sammenslåing med Trondheim kommune.

Hovedkontoret ligger i Melhus. Vi har ansvaret for innsamling av avfall fra ca 23 000 innbyggere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, ombruk og gjenvinning av ulike typer avfall.

Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no