Renovasjonsselskapet ENVINA IKS er...

... et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.

Envina IKS ble etablert i 2004 og skal ivareta eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal sine renovasjonsoppgaver. Hovedkontoret ligger i Melhus. Vi har ansvaret for innsamling av avfall fra
ca 28 000 innbyggere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, ombruk og gjenvinning av ulike typer avfall.

Utslitte tekstiler..

..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte klær pakkes i pose og legges i Fretex-container.
                          

Vil du lære mer?


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no