Årspriser renovasjon 2018

 
Alle nedenstående gebyrer og prisene er inkl mva. 

Type abonnement Beholderstørrelse Pris pr. husholdning
Redusert 80 liter kr 3 237,- *
Normal 140 liter kr 3 597,- *
Utvidet 240 liter kr 4 676,- *
Stor 360 liter kr 6 690,- *  
Nedgravd avfallsløsning

kr 4 423,- *  
 * Melhus kommune har vedtatt tillegg for mobil gjenvinninsstasjon på kr. 105,67 for 2018. Tillegget belastes alle abonnenter i Melhus kommune.

Rabatter  
Nabodeling (fra 140 l)
kr 306,- pr år
Kompostering, vilkår for rabatten finner du her
Denne rabattordningen vil utgå ved innføring av utsortering av matavfall
kr 540,- pr år
   
Tillegg  
Ekstra restavfallssekk
kr 72,- pr stk
Henteavstand - Gående
Ekstra hentemeter, gående pr. påbegynte
10 meter utover 5 meter som er inkl.

10 meter kr 540,-
Henteavstand - Kjørende
Ekstra hentemeter, kjørende pr. påbegynte
100 meter kjørbar veietter avtale (ref.§ ll om kjørbar vei)

 
100 meter kr 540,-


Bytte av avfallsbeholder., servicegebyr ved utkjøring
kr 324,-
Utkjøring av avfallsbeholder ved nytt abonnement
 kr 0,-
   
Fritidsabonnement  
Servicegrad 1 - Campingvogn/-hytte
kr   944,-
Servicegrad 2 - Normalt fritidsabonnement
kr 1 259,-
Servicegrad 3 - Hyttefelt
kr 1 574,-
Servicegrad 4 - Fritidsbolig i boligfelt
kr 2 518,-

Ekstra restavfallssekker kan du kjøpe på følgende steder:
  • MELHUS: Gjenvinningsstasjonene, BruktButikken og rådhuset
  • MIDTRE GAULDAL: Gjenvinningsstasjonen og rådhuset

      Ved kjøp av avfallssekker på rådhusene vil beløpet bli belastet på den kvartalsvise faktura for               renovasjonsgebyret.
      Dette gjelder kun ved kjøp på rådhuset. På våre gjenvinningsstasjoner og i BruktButikken betales          ekstrasekken ved henting.

Henteavstand
Vil du unngå henteavgift må avfallsbeholderne ikke stå mer enn 5 meter fra veikantet i vår kjørerute på tømmedagen.

Fakturering
Faktura sendes ut fire ganger i året.
1. termin (1.1.-31.3.) faktureres medio februar
2. termin (1.4.-30.6.) faktureres medio mai
3. termin (1.7.-30.9.) faktureres medio august
4. termin (1.10.-31.12.) faktureres medio november

eFaktura

eFaktura: «Å la andre gjøre alt, men allikevel ha muligheten til å forandre det de har gjort.»

les mer

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex
eller UFFs
innsamlingsboks
.                          


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.