Årspriser renovasjon 2019

 
Alle nedenstående gebyrer og prisene er inkl mva. 

Type abonnement Beholderstørrelse Pris pr. husholdning
Redusert 80 liter kr 3 237,- *
Normal 140 liter kr 3 597,- *
Utvidet 240 liter kr 4 676,- *
Stor 360 liter kr 6 690,- *  
Nedgravd avfallsløsning

kr 4 423,- *  
 * For abonnenter i Melhus kommune tilkommer kr. 99,40 (2019) til dekning av mobil gjenvinningsstasjon. Dette tillegget er vedtatt av Melhus kommune.

Rabatter  
Nabodeling (fra 140 l)
kr 306,- pr år
Kompostering, vilkår for rabatten finner du her
Denne rabattordningen vil utgå ved innføring av utsortering av matavfall
kr 540,- pr år
   
Tillegg  
Ekstra restavfallssekk
kr 72,- pr stk
Henteavstand - Gående
Ekstra hentemeter, gående pr. påbegynte
10 meter utover 5 meter som er inkl.

10 meter kr 540,-
Henteavstand - Kjørende
Ekstra hentemeter, kjørende pr. påbegynte
100 meter kjørbar veietter avtale (ref.§ ll om kjørbar vei)

 
100 meter kr 540,-


Bytte av avfallsbeholder., servicegebyr ved utkjøring
kr 324,-
Utkjøring av avfallsbeholder ved nytt abonnement
 kr 0,-
   
Fritidsabonnement  
Servicegrad 1 - Campingvogn/-hytte
kr    568,-
Servicegrad 2 - Normalt fritidsabonnement
kr    757,-
Servicegrad 3 - Hyttefelt
kr    946,-
Servicegrad 4 - Fritidsbolig i boligfelt
kr 2 518,-

Ekstra restavfallssekker kan du kjøpe på følgende steder:
  • MELHUS: Gjenvinningsstasjon på Hofstad og Lundamo, BruktButikken og rådhuset
  • MIDTRE GAULDAL: Gjenvinningsstasjonen og rådhuset

      Ved kjøp av avfallssekker på rådhusene vil beløpet bli belastet på den kvartalsvise faktura for               renovasjonsgebyret. Alternativt kan sekkene betales med Vipps.
      På våre gjenvinningsstasjoner og i BruktButikken, betales ekstrasekken ved henting.

Henteavstand
Vil du unngå henteavgift må avfallsbeholderne ikke stå mer enn 5 meter fra veikantet i vår kjørerute på tømmedagen.

Fakturering
Faktura sendes ut fire ganger i året med 30 dagers forfall.
1. termin (1.1.-31.3.) faktureres medio februar. Fra 2020 vil 1. termin faktures medio januar.
2. termin (1.4.-30.6.) faktureres medio april
3. termin (1.7.-30.9.) faktureres medio juli
4. termin (1.10.-31.12.) faktureres medio oktober

eFaktura

eFaktura: «Å la andre gjøre alt, men allikevel ha muligheten til å forandre det de har gjort.»

les mer

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.