Årspriser renovasjon 2018

 
Alle nedenstående gebyrer og prisene er inkl mva. 

Type abonnement Beholderstørrelse Pris pr. husholdning
Redusert 80 liter kr 3 237,- *
Normal 140 liter kr 3 597,- *
Utvidet 240 liter kr 4 676,- *
Stor 360 liter kr 6 690,- *  
Nedgravd avfallsløsning

kr 4 423,- *  
 * Melhus kommune har vedtatt tillegg for mobil gjenvinninsstasjon på kr. 105,67 for 2018. Tillegget belastes alle abonnenter i Melhus kommune.

Rabatter  
Nabodeling (fra 140 l)
kr 306,- pr år
Kompostering, vilkår for rabatten finner du her
kr 540,- pr år
   
Tillegg  
Ekstra restavfallssekk
kr 72,- pr stk
Henteavstand - Gående
Ekstra hentemeter, gående pr. påbegynte
10 meter utover 5 meter som er inkl.

10 meter kr 540,-
Henteavstand - Kjørende
Ekstra hentemeter, kjørende pr. påbegynte
100 meter kjørbar veietter avtale (ref.§ ll om kjørbar vei)

 
100 meter kr 540,-


Bytte av avfallsbeholder., servicegebyr ved utkjøring
kr 324,-
Utkjøring av avfallsbeholder ved nytt abonnement
 kr 0,-
   
Fritidsabonnement  
Servicegrad 1 - Campingvogn/-hytte
kr   944,-
Servicegrad 2 - Normalt fritidsabonnement
kr 1 259,-
Servicegrad 3 - Hyttefelt
kr 1 574,-
Servicegrad 4 - Fritidsbolig i boligfelt
kr 2 518,-

Ekstra restavfallssekker kan du kjøpe på følgende steder:
  • MELHUS: Gjenvinningsstasjonene, BruktButikken og rådhuset
  • MIDTRE GAULDAL: Gjenvinningsstasjonen og rådhuset

      Ved kjøp av avfallssekker på rådhusene vil beløpet bli belastet på den kvartalsvise faktura for               renovasjonsgebyret.
      Dette gjelder kun ved kjøp på rådhuset. På våre gjenvinningsstasjoner og i BruktButikken betales          ekstrasekken ved henting.

Henteavstand
Vil du unngå henteavgift må avfallsbeholderne ikke stå mer enn 5 meter fra veikantet i vår kjørerute på tømmedagen.

Fakturering
Faktura sendes ut fire ganger i året.
1. termin (1.1.-31.3.) faktureres medio februar
2. termin (1.4.-30.6.) faktureres medio mai
3. termin (1.7.-30.9.) faktureres medio august
4. termin (1.10.-31.12.) faktureres medio november

eFaktura

eFaktura: «Å la andre gjøre alt, men allikevel ha muligheten til å forandre det de har gjort.»

les mer

Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no