Miljøskolen - fra barnehagen til videregående

Lær om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø med LOOP Miljøskole

Materiellet gjør det enkelt å lære barn og unge om kildesortering og hvorfor det er bra for miljøet. LOOP Miljøskole er tilpasset ulike aldersgrupper, fra barnehage opp til videregående skole.

Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film og oppgaver. Fellesnevneren er at det skal engasjere og aktivisere elevene. Materiellet er tilpasset kompetansemålene i læreplanene og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Materiellet er gratis.

Kontaktperson hos Envina: Solfrid Hoel Varskog, e-post: solfrid.varskogATenvina.no

Klikk på Loop-logo for å komme til Miljøskolen.



Grønt Flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskole og videregående skole. 51 land over hele verden deltar. For mere informasjon om prosessen og kriterier,
se Fee Norway.


Vi gratulerer Flå barnehage


...som ble trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan feire en premie på 10.000 kroner.
Lykkeloddet ble laget av tomme drikkekartonger som ivrige barn og voksne har skylt, brettet og stappet.

Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. På Grønt Punkt sine sider finner du informasjon om hvordan du kan bli med.


Oppfordring...

 
.. fra Aurora, Andreas, Oda, Marcus, Jonas, Håkon, Malin, Philip, Mathias, Bård, Maren, Ida, Tuva, Jørgen, Steffen, Martha, Espen og Thea i klasse 1B ved Gimse skole våren 2009.
Klikk på bilde for å se teksten.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Hytterenovasjon



Siden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.