Prissystemet på gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene har to viktige oppgaver. Det skal være enkelt å levere avfall og det skal gjøres på en måte som påfører naturen minst mulig skade. Mye avfall inneholder farlige stoffer som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte. I tillegg kan mye av avfallet brukes om igjen som råstoff i nye produkter. Avfallet må derfor sorteres med tanke på hva som skal skje med det etterpå.

Prissystemet er lagt opp slik at det lønner seg å sortere ut gjenvinnbart avfall og farlig avfall. Det kan være lurt å sortere avfallet litt på forhånd, da blir det mye enklere når avfallet skal leveres. Gjenvinningsstasjonene er godt skiltet, slik at det er lett å finne ut hva som skal kastes hvor. I tillegg er betjeningen behjelplig med veiledning og gode råd. Gjenvinningsstasjonene kan brukes både av private og av mindre næringslivsbedrifter, men på grunn av forskjellig lovgivning er prisene noe forskjellige.

Prislister for levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner:

Prisliste 2019, for husholdningskunder

Prisliste 2019, for næringslivskunder og kommunale bygg/anlegg

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.