KONTAKTINFORMASJON


Kundesenter:
Envina IKS
Besøksadresse: Idrettsvegen 1, Melhus
Tlf. 72 85 35 60 - fax 72 85 35 62 - epost postATenvina.no
Kundesenteret er betjent på hverdager mellom kl 9.00-15.00

Link til skjema for endring og tegning av nytt abonnement

BruktButikken Melhus:
Rådhusvegen 3, Melhuset - tlf 488 94 744 - epost bruktbutikkenATenvina.no
Link til Åpningstider BruktButikken

Gjenvinningsstasjoner:
Statsråd Nissens veg 5, Melhus - tlf 481 42 408
Grinnisvegen 33 (Lundamo) Melhus -  tlf 481 42 408
Soknesøran 10, Støren - tlf 954 45 579
Link til Åpningstider gjenvinningsstasjoner

Postadresse:
Postadresse: Postboks 6, 7221 Melhus

Fakturaadresse:
- Per e-post: 4630@invoicecenter.net (NB! Kun et bilag per mail)
- EHF-faktura: Organisasjonsnummer 986 790 594

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex
eller UFFs
innsamlingsboks
.                          


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no