KONTAKTINFORMASJON

Adresser med kartlink går til Googles karttjeneste

Kundesenter:
Envina IKS
Besøksadresse: Hofstadvegen 98, Melhus
Tlf. 72 85 35 60 - fax 72 85 35 62 - epost post@envina.no
Kundesenteret er betjent på hverdager mellom kl 9.00-15.00


BruktButikken Melhus:
Rådhusvegen 3, Melhuset - tlf 488 94 744 - epost bruktbutikken@envina.no
Her finner du BruktButikkens åpningstider

Gjenvinningsstasjoner:
Hofstadvegen 98, Melhus - tlf 481 42 408
Grinnisvegen 33 (Lundamo) Melhus -  tlf 481 42 408
Soknesøran 10, Støren - tlf 954 45 579
Her finner du åpningstider for gjenvinningsstasjonene

Postadresse:
Postadresse: Postboks 6, 7221 Melhus

Fakturaadresse:
- Per e-post: 4630@invoicecenter.net (NB! Kun et bilag per mail)
- EHF-faktura: Organisasjonsnummer 986 790 594

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex
eller UFFs
innsamlingsboks
.                          


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.