Årsmeldinger for Envina IKS

Årsmelding Envina IKS 2017
Årsmelding Envina IKS 2016
Årsmelding Envina IKS 2015
Årsmelding Envina IKS 2014
Årsmelding Envina IKS 2013
Årsmelding Envina IKS 2012
Årsmelding Envina IKS 2011
Årsmelding Envina IKS 2010
Årsmelding Envina IKS 2009
Årsmelding Envina IKS 2008
Årsmelding Envina IKS 2007
Årsmelding Envina IKS 2006

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.