Årsmeldinger for Envina IKS

Årsmelding Envina IKS 2016
Årsmelding Envina IKS 2015
Årsmelding Envina IKS 2014
Årsmelding Envina IKS 2013
Årsmelding Envina IKS 2012
Årsmelding Envina IKS 2011
Årsmelding Envina IKS 2010
Årsmelding Envina IKS 2009
Årsmelding Envina IKS 2008
Årsmelding Envina IKS 2007
Årsmelding Envina IKS 2006

Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no