Forskrifter

Felles forskrift er vedtatt for kommunen Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.
Den nye forskriften tredde i kraft fra 1. september 2013.
Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)


Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex
eller UFFs
innsamlingsboks
.                          


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.