Forskrifter

Felles forskrift er vedtatt for kommunen Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.
Den nye forskriften tredde i kraft fra 1. september 2013.
Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)


Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no