Avfallsløsninger for næringsliv  


Gjennom kjedesamarbeidet Retura, tilbyr Envina Næring komplette avfallsløsninger for næringslivet i vår region.
Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy avfallsløsninger for din bedrift.

Prisliste for levering av næringsavfall på gjenvinningsstasjonen


DEKLARERING AV FARLIG AVFALL

Det er bestemt av sentrale myndigheter at deklarasjon av farlig avfall skal skje elektronisk fra og med 1. mai 2016.
Dette betyr at alle som skal levere farlig avfall til et avfallsmottak er pliktig til å deklarere dette via portalen avfallsdeklarering.no.
Avfallsmottakene kan ikke motta annen deklarering etter 1. mai, så det er viktig at dette implementeres i alle virksomheter som produserer farlig avfall så snart som mulig.
Mere informasjon og beskrivelse av hvordan dette fungerer finner du her:
Telefon Envina Næring AS: 72 85 35 60
E-post: naering@envina.no


 

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.