Tøybleierabatt


Foreldre flest velger engangsbleier til barna. Ønsker du å bruke tøybleier, gir Envina kr 1.000,- inkl. m.v.a. som en engangsrabatt på renovasjonsgebyret.

Bruk av tøybleier gir inntil 40 % lavere klimagassutslipp enn engangsbleier - forutsatt at man vasker og tørker dem på en fornuftig måte.
Les mer om bruk av tøybleier på Naturvernforbundets hjemmeside.

For å få rabatten, må du ha et renovasjonsabonnement i en av Envina-kommunene. Rabatten gis én gang per barn og innvilges etter søknad per brev eller e-post. Legg ved kvittering på køpte tøybleier samt en erklæring fra helsesøster om at tøybleier blir benyttet.

Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no