Hjemme

Sortering av avfallet gjøres i to dunker - én for papp, papir og drikkekartong og én for restavfall.
I tillegg sorteres plastemballasje i Envinas sorteringssekk. Plastsekker kan hentes på rådhusene, Envinas anlegg og i flere butikker i eierkommunene. Oversikt over hentesteder finner du her.

Restavfalldunken tømmes hver 14. dag.
Papp/papir tømmes hver 4. uke.
Plastemballasjen samles i Envinas sorteringssekk. Full sekk knytes godt igjen og settes ved dunken på tømmedag for papp/papir.

Returpunkt

Vi har returpunkt for glass- og metallemballasje plassert rundt i kommunene. Disse står gjerne ved butikker så det skal være enkelt for deg å leveres dette til gjenvinning.

Gjenvinningsstasjon

På gjenvinningsstasjonen kan du kaste de fleste typer avfall. Du bringer og sorterer selv i merkede containere. Se her hvordan du sorterer på gjenvinningsstasjonene.
Det meste leveres kostnadsfritt. Prislisten finner du her.


 

Visste du at....

Skismøring/-voks, klister og glider som inneholder fluor, sorteres som farlig avfall.
Les mer på sortere.no
                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no