Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Aktuelt

Elektronisk deklarering

Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall, og tjenesten skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere farlig avfall.

bilde nettside avfallsdeklarering.no
Gå inn på avfallsdeklarering.no for å deklarere farlig avfall.

Pliktene er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

For å ta i bruk tjenesten må bedriften selv klargjøre for elektronisk deklarering ved å utnevnte en administrator for avfallsdeklarering på www.altinn.no.

  1. Velg «Tilgangsstyring»
  2. Velg «Delegering av roller og rettigheter»
  3. Gi valgt administrator tilgang til tjenester relatert til «Energi, miljø og klima»

Administrator oppretter deretter en bedriftsprofil på
www.avfallsdeklarering.no, og registrerer sluttbrukere som skal deklarere
avfallet.

Mer informasjon og detaljert brukerveiledning finner du på
www.avfallsdeklarering.no/veileder .

Du kan også kontakte brukerstøtte på e-post
brukerstøtte@avfallsdekarering.no , eller tlf 951 61 748.

Leveringsplikt for farlig avfall og krav om skriftlig dokumentasjon kan du lese mer om i Avfallsforskriften, §11-8.