Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Aktuelt

Aksjon «Farlig avfall» – Miljøbilen er på veien i uke 43

Miljøbilen kommer til Singsås, Kotsøy og Budal mandag 21. oktober og Soknedal og Gåsbakken tirsdag 22. oktober 2019.

Foto av Miljøbilen

MILJØBILEN tar i mot farlig avfall som blant annet spillolje, malingrester, spraybokser, batterier, plantevernmidler, løsningsmidler med mer. Dette bør leveres i originalemballasjer eller annen tett og merket emballasje (kanner, fat).
I tillegg samles det inn brukte lyspærer, lysrør, småelektronikk, pc-utstyr samt hvitevarer.

Farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall er avfallstyper som inneholder mange giftstoffer og verdifullt metall. Dette må selvsagt ikke slippes ut i naturen eller i det vanlige avfallet. Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder og få levert denne typen avfall på forsvarlig måte og startet derfor opp en forsøksordning i 2014, hvor vi kommer ut med en «MILJØBIL» som et tilbud i tillegg til våre gjenvinningsstasjoner.

Avfallet må leveres mens MILJØBILEN er tilstede. MILJØBILEN blir betjent av Veglo Miljøservice. Som husholdningskunde betaler du ingenting ved innlevering av ditt ee- eller farlig avfall.

Informasjon for næringsliv
Prisliste for levering av avfall fra næring
Farlig avfall: Skal du levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, er du pliktig til og å deklarere dette via portalen avfallsdeklarering.no. Velg Veglo Miljøservice som mottaker på deklarasjonsskjema.