Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Støren gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonene har to viktige oppgaver. Det skal være enkelt å levere avfall og det skal gjøres på en måte som påfører naturen minst mulig skade.

Ikon klokke

Åpningstider

Ikon kalender

De neste 14 dager

Gjenvinningsstasjonene har to viktige oppgaver. Det skal være enkelt å levere avfall og det skal gjøres på en måte som påfører naturen minst mulig skade. Mye avfall inneholder farlige stoffer som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte. I tillegg kan mye av avfallet brukes om igjen som råstoff i nye produkter. Avfallet må derfor sorteres med tanke på hva som skal skje med det etterpå.

Prissystemet er lagt opp slik at det lønner seg å sortere ut gjenvinnbart avfall og farlig avfall. Det kan være lurt å sortere avfallet litt på forhånd, da blir det mye enklere når avfallet skal leveres. Gjenvinningsstasjonene er godt skiltet, slik at det er lett å finne ut hva som skal kastes hvor. I tillegg er betjeningen behjelplig med veiledning og gode råd. Gjenvinningsstasjonene kan brukes både av private og av mindre næringslivsbedrifter, men på grunn av forskjellig lovgivning er prisene forskjellige.

Informasjon for næringsliv

Prisliste for levering av avfall fra næring
Farlig avfall: Skal du levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, er du pliktig til og å deklarere dette via portalen avfallsdeklarering.no.