Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Avfallsordningen

Hjemme

Sortering av avfallet gjøres i to dunker – én for papp, papir og drikkekartong og én for restavfall.
I tillegg sorteres plastemballasje i Envinas sorteringssekk. Plastsekker kan hentes på rådhusene, Envinas anlegg og i flere butikker i eierkommunene.

Restavfalldunken tømmes hver 14. dag.
Papp/papir tømmes hver 4. uke.
Plastemballasjen samles i Envinas sorteringssekk. Full sekk knytes godt igjen og settes ved dunken på tømmedag for papp/papir.

Returpunkt

Vi har returpunkt for glass- og metallemballasje plassert rundt i kommunene. Disse står gjerne ved butikker så det skal være enkelt for deg å levere dette til gjenvinning.

Gjenvinningsstasjonen

På gjenvinningsstasjonen kan du kaste de fleste typer avfall. Du bringer og sorterer selv i merkede containere. Våre operatører hjelper deg med riktig sortering.

Hytte

På våre hyttepunkter kan du levere glass- og metallemballasje samt restavfall.
Innkaståpningen i containerne er begrenset, for her kaster du kun det daglige avfallet som får plass i en bærepose.
Du kan levere avfallet ditt på hvilket som helst hyttepunkt, både i Melhus og Midtre Gauldal kommune, uavhengig av hvilken av disse kommunene du har hytte/fritidsbolig.
Alle som betaler for hytterenovasjon, kan bruke våre gjenvinningsstasjoner for annet avfall.