Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Gebyrer og priser

Årspriser renovasjon 2019

Alle ovenstående gebyrer og prisene er inkl mva.

Abonnementer
Type abonnementBeholderstørrelsePris per husholdning
Redusert80 literkr 3 237,- *
Normal140 literkr 3 597,- *
Utvidet240 literkr 4 676,- *
Stor360 literkr 6 690,- *
Nedgravd avfallsløsningkr 4 423,- *

* For abonnenter i Melhus kommune tilkommer kr. 99,40 (2019) til dekning av mobil gjenvinningsstasjon. Dette tillegget er vedtatt av Melhus kommune.

Rabatter
TypeRabatt
Nabodeling (fra 140 l)kr 306,- pr år
Kompostering (Denne rabattordningen vil utgå ved innføring av utsortering av matavfall) *kr 540,- pr år
Tillegg
TypePris
Ekstra restavfallssekkkr 72,- pr stk
Henteavstand – Gående. Ekstra hentemeter, gående pr. påbegynte 10 meter utover 5 meter som er inkl.10 meter kr 540,-
Henteavstand – Kjørende. Ekstra hentemeter, kjørende pr. påbegynte 100 meter kjørbar veietter avtale (ref.§ ll om kjørbar vei)10 meter utover 5 meter som er inkl.100 meter kr 540,-
Bytte av avfallsbeholder, servicegebyr ved utkjøringkr 324,-
Utkjøring av avfallsbeholder ved nytt abonnementkr 0,-
Hytterenovasjon
ServicegradPris
Servicegrad 1 – Campingvogn/-hyttekr 568,-
Servicegrad 2 – Normalt fritidsabonnementkr 757,-
Servicegrad 3 – Hyttefeltkr 946,-
Servicegrad 4 – Fritidsbolig i boligfeltkr 2 518,-

Ekstra restavfallssekker kan du kjøpe på følgende steder:

  • MELHUS: Gjenvinningsstasjon på Hofstad og Lundamo, BruktButikken og rådhuset
  • MIDTRE GAULDAL: Gjenvinningsstasjonen og rådhuset

Ved kjøp av avfallssekker på rådhusene vil beløpet bli belastet på den kvartalsvise faktura for renovasjonsgebyret. Alternativt kan sekkene betales med Vipps.
På våre gjenvinningsstasjoner og i BruktButikken, betales ekstrasekken ved henting.

Henteavstand

Vil du unngå henteavgift må avfallsbeholderne ikke stå mer enn 5 meter fra veikantet i vår kjørerute på tømmedagen.

Fakturering

Faktura sendes ut fire ganger i året med 30 dagers forfall.
1. termin (1.1.-31.3.) faktureres medio februar. Fra 2020 vil 1. termin faktures medio januar.
2. termin (1.4.-30.6.) faktureres medio april
3. termin (1.7.-30.9.) faktureres medio juli
4. termin (1.10.-31.12.) faktureres medio oktober