Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Nytt/Endre abonnement

Har du ny bolig og trenger abonnement for avfallstømming? Eller har avfallsmengden din endret seg slik at du trenger større eller mindre beholder? Da kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

Ordningen

Ett abonnement består av to beholdere. En beholder for restavfall som tømmes hver 2. uke og en for papir og kartong, tømmes hver 4. uke. I tillegg er det tilrettelagt for utsortering av plastemballasje. Denne sorteres i utdelte sekker som hentes hver 4. uke sammen med papir.

Oppsamlingsenheten må plasseres maks 5 meter fra kjørbar veg på ruta på tømmedag, for at vi skal tømmebeholderen din.

Beholderstørrelse

Valg av abonnement påvirker beholderstørrelsen, og dermed også renovasjonsgebyret, se prisliste. Finn ditt behov før du velger abonnement. I en beholder på 140 liter er det plass til ca. 8 - 10 bæreposer med avfall. Du kan når som helst bytte beholderstørrelser dersom behovet endrer seg.

Om du ønsker at vi skal bytte for deg, tilkommer en serviceavgift.

NB! Dersom du ønsker å bytte beholder selv, må dette gjøres i åpningstiden for den aktuelle gjenvinningsstasjonen. Åpningstidene finner du her.

Nytt/endre abonnement