Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Om Envina

Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Melhus og Midtre Gauldal.

Envina IKS ble etablert i 2004 for å ivareta eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldals renovasjonsoppgaver. Fra og med 1.1.2018 har Klæbu kommune gått ut av samarbeidet i forbindelse med sammenslåing med Trondheim kommune.

Hovedkontoret ligger i Melhus. Vi har ansvaret for innsamling av avfall fra ca 23 000 innbyggere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.